Nieuws

Open order boek zitting 7-1-16

Beste Investeerder,

 

Dit is een nieuwe service van de SSX. Wij hopen dat u hiermee beter op de hoogte komt van met name openstaande verkoop en koop orders.

Indien u belangstelling heeft, kunt u in contact treden met Uw broker, zie ook advertenties op deze website.

 

De opname in de lijst is geen garantie dat de order nog openstaat bij de broker of dat u in staat zult zijn om de order om te zetten in een transactie.

Dit laatste is omdat er meerdere bieders aan vragers kunnen zijn. Wij hopen deze lijst enkele dagen na elke beurszitting te kunnen publiceren.

Heeft u feedback, laat u het dan weten via onze contact tab.

 

 

Disclaimer:

U bent verantwoordelijk voor Uw eigen verificatie van de informatie en ook voor Uw eigen analyse om te

komen tot een koop- of verkoop beslissing.