Nieuws

Bestuur

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 is

  • De heer A.K. Jagesar MBA, voorzitter
  • De heer Drs. S. Smit, ondervoorzitter
  • De heer I. Wong Chung, penningmeester
  • De heer P. Brahim
  • De heer H. Guicherit
  • De heer R. Janmahomed