Nieuws

History

De Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname werd opgericht op 1 januari 1994 met als doel het bevorderen van de effectenhandel in de ruimste zin des woord, voor zover wettelijk toegestaan, daaronder begrepen de geldhandel, voor zover met de effectenhandel in verband staande, zulks ter stimulering van de nationale economie in het algemeen en van de Surinaamse kapitaalmarkt in het bijzonder.

Visie

  • het bevorderen van de effectenhandel in de ruimste zin des words, voor zover wettelijk toegestaan, daaronder begrepen de geldhandel, voor zover met de effectenhandel in verband staande, zulks ter stimulering van de nationale economie in het algemeen en van de Surinaamse kapitaalmarkt in het bijzonder.Missie

  • Het steeds doen groeien van onze beurs
  • Het naar tevredenheid van alle stakeholders’ afhandelen van transacties die via onze beurs lopen.


Kernwaarden

  • Integriteit
  • Overtuigingskracht
  • Toekomst gerichtheid
  • Ondernemerschap
  • Discipline (accuratesse)