Nieuws

Jaarverslag 2015

Paramaribo, 14 april 2016


De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2013 is op donderdag 14 april 2016 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.

De omzet vertoonde in 2015 een daling t.o.v. 2014. De daling betreft zowel de omzet in SRD als het aantal verhandelde waardepapieren. De totale omzetwaarde daalde van SRD 931.273 in 2014 naar SRD 820.239; dit is een daling van 12%.

 

De daling in aantallen was aanzienlijk groter door de bijtelling van de verhandeling van DSB claimbewijzen. In 2014 werden er 105.562 claims verhandeld t.o.v. 2015 slechts 1.590. De mogelijkheid tot verhandelen liep af in Januari 2015.

 

In het verslagjaar werden 17.297 stuks aandelen en claimbewijzen verhandeld tegenover 118.988 in 2014; een daling van 85%. Laten wij de claimbewijzen buiten beschouwing, dan is er sprake van een stijging van 17%.

 

Voor het eerst in de geschiedenis van deze beurs daalde de beursindex, van 9.582 ultimo 2014 naar 8.952 aan het eind van het verslagjaar; een daling van 7% bij een inflatie van 25%. De daling kwam met name door een sterke daling in de koersen van respectievelijk DSB en Assuria. Deze bedrijven vormen een relatief groot gedeelte van de totaal geplaatste waarde van aandelen op de beurs.

 

Zoals in voorgaande jaren werd er in 2015 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een beurszitting gehouden. Slechts op 21 mei 2015 kwamen er geen transacties tot stand.

Klik hier om het jaarverslag 2015 te downloaden.