Nieuws

Jaarverslag 2020

De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2020 is op donderdag 18 maart 2021 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.


De omzet vertoonde in 2020 een sterke daling t.o.v. 2019. De totale omzetwaarde daalde van SRD 397.797 in 2019 naar maar liefst SRD 233.383; dit is een daling van 41%.

De sterke daling kwam overwegend door een sterke terugval in de handel van Staatsolie obligaties. In 2020 werden er geen obligaties verhandeld t.o.v. SRD 101.516 in 2019 vanwege de de-listing en afloop van de Staatsolie Obligatie.

In het verslagjaar werden 6.917 stuks aandelen verhandeld tegenover 8.586 in 2019; een daling van 19%.

De beursindex steeg van 9.207 ultimo 2019 naar 9.578 aan het eind van het verslagjaar; een stijging van 4%  bij een inflatie van 61%. De stijging kwam met name door een stijging van de koers van Hakrinbank en de Brouwerij.

Zoals in voorgaande jaren werd er in 2020 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een beurszitting gehouden. Op 9 beursdagen kwamen er geen transacties tot stand in vergelijking met 3 in 2019.

Met een omzet van SRD 156.550 is Hakrinbank het effect met de grootste omzet van de beurs geworden. DSB was tweede met een omzet van SRD 56.484.

Klik hier om het jaarverslag 2020 te downloaden.