Nieuws

Jaarverslag 2016

Paramaribo, 3 augustus 2017


De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2016 is op donderdag 3 augustus 2017 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.


De omzet vertoonde in 2016 een enorme stijging t.o.v. 2015. De stijging betreft zowel de omzet in SRD als het aantal verhandelde waardepapieren. De totale omzetwaarde steeg van SRD 820.239 in 2015 naar maar liefst SRD 5.948.730; dit is een stijging van 625%.

 

In het verslagjaar werden 23.288 stuks aandelen en claimbewijzen verhandeld tegenover 17.297 in 2015; een stijging van 35%.

 

De beursindex steeg van 8.952 ultimo 2015 naar 9.661 aan het eind van het verslagjaar; een stijging van 8% bij een inflatie van 55%. De stijging kwam met name door een stijging van de koersen van respectievelijk DSB en Hakrinbank.

 

Zoals in voorgaande jaren werd er in 2016 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een beurszitting gehouden. Een mijlpaal was dat op elke beursdag transacties tot stand kwamen.

 

Klik hier om het jaarverslag 2016 te downloaden.

 

Noot:

Het aantal geplaatste aandelen van DSB per ultimo 2016 moet zijn: 10.104.462.