Nieuws

De Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname introduceert haar nieuwe Website

Paramaribo, 10 maart, 2011:
De Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname heeft op 10 maart 2011 haar jaarvergadering gehouden over het boekjaar 2010. De Surinaamse beurs bestaat uit elf aandelen fondsen (bedrijven) en één (1) obligatie fonds. Twee keer per maand wordt er verhandeld door de vier actieve brokers, De Surinaamsche Bank, de Hakrinbank, Assuria, en VSH-United.

Op deze vergadering werd aangegeven, dat diverse activiteiten zijn ondernomen, om randvoorwaarden te creëren voor meer effectenhandel. Zo werd de Staatsolie obligatie van US$ 55 miljoen in 2010 aan de beurs genoteerd en kan dus daardoor vrij verhandeld worden. Het bestuur is van mening dat de aangegeven notering aan de beurs heeft bijgedragen aan de hoge inschrijving bij deze obligatie uitgifte. Immers het vooruitzicht dat in tijden bijv. kas tekorten een houder de obligatie vrij kan verhandelen is een belangrijke stimulans.
Op diverse momenten in 2010 zijn er ook persberichten uitgegeven en interviews afgestaan om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van de beurs voor zowel bedrijven alsook voor beleggers.
In 2010 is ook een promotie bulletin ontwikkeld om bedrijven te informeren over de mogelijkheden van een notering aan de beurs. Hierin zijn er behalve de voordelen ook de ‘nadelen’ aangegeven met vermelding maatregelen die deze ‘nadelen’ kunnen wegnemen. Het bulletin komt in 2011 uit.
De effectenhandel zelf, viel in 2010 sterk terug t.o.v. 2009. In 2010 bedroeg de omzet SRD 208.116 t.o.v. van SRD 753.483 in 2009. Het bestuur geeft aan dat je de randvoorwaarden voor meer handel kan creëren, maar de handel zelf niet kan bepalen. Toch is het bestuur ook positief gestemd over de handel. Dit is gebaseerd op het beeld over 2011, in de eerste twee maanden van 2011 werd reeds SRD 180.000 omgezet.
Het belangrijkste evenement van deze dag is de launch van de in 2010 ontwikkelde een website. Het doel van de website, www.surinamestockexchange.com, is om de informatie stroom betreffende de Surinaamse beurs te vergroten en daarmede de interesse van zowel investeerders als bedrijven op zoek naar kapitaal aan te verhogen. Op deze website is actuele en historische informatie per fonds terug te vinden. Met deze informatie worden bedrijven overzichtelijk in beeld gebracht waardoor beleggers geïnformeerde beslissingen kunnen nemen,. Verder is er ook informatie over de beurs organisatie zelf te vinden, zoals het beursreglement en de statuten.


Het bestuur van de “Vereniging voor de effectenhandel in Suriname”