Nieuws

Staatsolie geeft startsein voor uitgifte obligatie

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft voor de gedeeltelijke financiering van haar investeringsprogramma 2008-2012 een obligatielening uitgegeven. Het startsein voor deze uitgifte heeft op 31 maart 2010 plaatsgevonden.

Staatsolie voert momenteel het strategisch plan 2008-2012 uit met een investeringsbudget van ongeveer US$ 1 miljard voor upstream en downstream onshore-activiteiten. Upstream omvat exploratie en productie en downstream omvat raffinage, marketing en elektriciteitsopwekking. Het doel van de obligatielening is om een deel van de financiering van het investeringsprogramma veilig te stellen door middel van de uitgifte van obligaties. Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die door een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft, kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een rentevergoeding.

Van het investeringsbudget van US$ 1 miljard zal Staatsolie US$ 680 miljoen uit eigen middelen financieren en voor US$ 320 miljoen externe financiering veilig stellen door middel van leningen. De externe financiering zal als volgt plaatsvinden:

  • US$ 275 miljoen door regionale en/of internationale bankinstellingen.
  • US$ 45 miljoen op de lokale markt bij bankinstellingen en door uitgifte van de obligatielening.


Het investeringsbudget voor de periode 2008 - 2010 ad US$ 450 miljoen, wordt uit eigen middelen gefinancierd.
Het bedrag van de obligatielening is US$ 15 miljoen. De obligaties worden uitgegeven in coupures van elk nominaal US$ 100 en veelvouden daarvan tot een maximum van US$ 100,000. De looptijd is vijf jaren, te rekenen vanaf 14 mei 2010. De obligaties dragen een vaste rente van 7% per jaar. De rente wordt twee keer per jaar en wel op 14 november en 14 mei betaalbaar gesteld. De aflossing van de obligatielening vindt in zijn geheel plaats op 14 mei 2015.

De Surinaamsche Bank N.V. (DSB Bank) is door Staatsolie aangesteld als arrangeur en administrateur van de obligatielening. De overeenkomst hiertoe is op 31 maart 2010 ondertekend door dhr. M. Waaldijk, Algemeen Directeur van Staatsolie, en dhr. S. Proeve, Chief Executive Officer van de DSB Bank. De obligaties zullen bij de DSB Bank verkrijgbaar zijn volgens een procedure van inschrijving en toewijzing. De periode voor inschrijving is vastgesteld van 12 tot en met 26 april 2010. De toewijzing vindt plaats op 3 mei 2010 en de storting dient plaats te vinden op uiterlijk 14 mei 2010.

De prospectus horende bij de obligatielening is te verkrijgen bij de DSB Bank en op de websites www.staatsolie.com en www.dsbbank.sr. De prospectus is een document, waarin informatie wordt verschaft omtrent de obligatielening. Ondermeer staan hierin vermeld de voorwaarden van de obligatie-uitgifte.