Nieuws

Jaarverslag 2022

De jaarrekening van de Vereniging voor de Effecten Handel in Suriname over 2022 is op donderdag 1 juni 2023 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.


De omzet vertoonde in 2022 een stijging t.o.v. 2021.De totale omzetwaarde steeg van SRD 1.181.626 in 2021 naar maar liefst SRD 1.199.134; dit is een stijging van 1%.

Het jaar 2022 was door sterke omzetten van Assuria, DSB, Hakrinbank en Self Reliance een goed jaar.

In het verslagjaar werden 23.807 stuks aandelen verhandeld tegenover 24.508 in 2021; een daling van 3%.

De beursindex steeg van 9.765 ultimo 2021 naar 10.413 aan het eind van het verslagjaar; een stijging van 7% bij een inflatie van 54.6%. De minimale stijging kwam met name door een stijging van de koersen van respectievelijk Brouwerij, CIC, DSB, Self Reliance, Torarica, Varossieau, VSH Foods en Assuria.

Zoals in voorgaande jaren werd er in 2022 eveneens op elke eerste en derde donderdag van de maand een online beurszitting gehouden. Op 7 beursdagen kwamen er geen transacties tot stand in vergelijking met 4 in 2021.

Met een omzet van SRD 391.848 is Self Reliance het effect met de grootste omzet van de beurs. Hakrinbank was tweede met een omzet van SRD 369.180.

Klik hier om het jaarverslag 2022 te downloaden.